Digitale Spoelkeuken?

De 'Digitale Spoelkeuken' is de naam van een methodiek ontwikkeld door PublicSpaces.

Deze methodiek verschaft een organisatie inzicht in hoeverre de gebruikte software (tools) binnen een organisatie voldoen aan de in het PublicSpaces manifest opgestelde waarden.


Organisaties die de publieke kernwaarden uit het PublicSpaces manifest zoveel mogelijk omarmen en dit tot uiting brengen in o.a. de keuze van de software tools die ze gebruiken, dragen bij aan ons uiteindelijke doel van een meer transparant, open, soeverein en mens-centrale digitale omgeving en uiteindelijk het Internet in zijn algemeen.


Op deze website vind je meer informatie over de ‘Digitale Spoelkeuken’ methodiek, resultaten van software tools getoetst door deelnemende organisaties, informatie over hoe een organisatie op een bepaald moment op de vijf publieke kernwaarden scoort en per organisatie plannen om deze score verder te verbeteren.


Wil jij ook weten hoe jouw organisatie de ‘Digitale Spoelkeuken’ methodiek kan inzetten?

Ja, vertel mij meer!

De ‘Digitale Spoelkeuken’ methodiek in vier stappen.

De ‘Digitale Spoelkeuken’ methodiek bestaat uit de volgende vier stappen die bij voorkeur cyclisch doorlopen worden. Bijvoorbeeld elke jaar. Op die manier kun je je organisatie transparant en in weloverwogen stappen transformeren. Doel is om een organisatie te worden die de publieke kernwaarden uit het PublicSpaces manifest omarmt en dit tot uiting brengt in o.a. de keuze van de software tools die de organisatie gebruikt.

Inventariseer welke software (tools) je in gebruik hebt en welke functie ze vervullen in je organisatie. Vaak is er al een lijst aanwezig i.v.m. contract en licentiebeheer of AVG inventarisaties. Betrek in deze 1e stap verschillende afdelingen en rollen binnen je organisatie. Denk daarbij aan marketing & communicatie, ICT (functioneel & systeembeheer), inkoop & financiën, juridische afdeling etc. Vergeet vooral ook niet de mensen (eindgebruikers) die uiteindelijk met de tool(s) (moeten) werken. Gebruik deze stap ook om samen het gesprek aan te gaan over welke waarden de organisatie heeft en in hoeverre die tot uiting komen in het gebruik van de software (tools) op dit moment.

Op basis van de inventarisatie van alle software (tools) binnen je organisatie maak je een selectie van software (tools) die nu je gaat toetsten. Criteria voor deze selectie kunnen zijn: tools die niet (meer) voldoen, tools waarvan de licentie of het contract binnenkort verloopt, etc. Focus je daarbij vooral op die software (tools) die direct impact hebben op de doelgroep (algemene publiek, de burgers, leden, bezoekers etc) van je organisatie. Er dient per geselecteerde software (tool) één toetsing te worden uitgevoerd.

Met behulp van de inventarisatie en resultaten van de toetsingen van software (tools) heb je nu inzicht verkregen in waar je organisatie op dit moment staat met betrekking tot het gebruik van software (tools) en in hoeverre deze al voldoen aan de waarden van het PublicSpaces manifest.

Communiceer dit inzicht intern, ga met elkaar wederom het gesprek aan en gebruik dit om in je organisatie samen met de belanghebbenden (zie stap 1) een transformatie (verander)plan op te stellen. In dit plan leg je vast welke strategie (per tool) je wil hanteren om verbetering aan te brengen en op welke termijn. Bijvoorbeeld door een tool aan te passen, te vervangen, te verwijderen of om uit te leggen waarom je deze tool (nog) niet kan verbeteren. Rapporteer de resultaten ook aan deze website om zo bij te dragen aan de software (tools) kennisbank, om als organisatie transparant & publiekelijk verantwoording af te leggen en om als organisatie je te committeren aan je opgestelde transformatieplan om tot verbetering te komen.

Gebruik het transformatieplan als leidraad voor het verbeteren van de software (tools) die je hebt getoetst. Voor het vinden van betere alternatieven kun je ook gebruik maken van de software (tool) toetsing en de kennisbank op deze website. Herhaal deze vier stappen cyclisch, bijvoorbeeld elk jaar.

Software (tools)

Onderstaande software (tools) zijn getoetst door deelnemers aan de Spoelkeuken. Maar er is meer ... Bekijk het volledige overzicht van alle getoetste software (tools) op dit moment.

Active Tickets logo
Adobe Experience Manager logo
Akamai logo
Asana logo
AT Internet logo
Bitwarden logo

Deelnemers

Onderstaande organisaties maken gebruik van de Spoelkeuken methodiek. Zij streven ernaar de waarden uit het PublicSpaces manifest zoveel mogelijk te omarmen. Op deze website leggen zij publiekelijk verantwoording af over in hoeverre zij hierin al zijn geslaagd, aan welke plannen zij zich committeren om hierin verdere verbetering in aan te brengen en dragen zij actief bij aan het verder uitbouwen van een software (tools) kennisbank door o.a. het delen van de scores van getoetste software (tools).