February 4, 2022

De score van een organisatie is gebaseerd op de uitkomsten van de software (tool) toetsingen en daar het gemiddelde van. Het is puur een indicatie van waar een organisatie nu staat met betrekking tot de publiek waarden uit het PublicSpaces manifest op basis van de getoetste software (tools). Om een zo goed mogelijke indicatie te kunnen geven is het dus van belang om als organisatie om zoveel mogelijk software tools te toetsen.


FAQ: FAQ