February 4, 2022

Elke software (tool) wordt door een organisatie getoetst op de vijf publieke waarden uit het PublicSpaces manifest. De toetsing bestaat op dit moment uit het beantwoorden van deze vragenlijst met vijfentwintig vragen. Er is geen weging aangebracht in de vragen, dus elke vraag telt even zwaar. Het kan ook zijn dat een vraag niet van toepassing is, dan wordt deze vraag niet meegenomen in de score. Alle individuele toetsingen van de verschillende organisaties worden daarna bij elkaar opgeteld en het gemiddelde bepaald daarmee de score van de software (tool). Meer toetsingen van een software tool door verschillende organisaties geven daarmee een beter beeld dan slechts één toetsing.


FAQ: FAQ